ความประทับใจของมารดา-บิดาที่มีความพร้อมทั้งกายและใจ โดยมีการวางแผนครอบครัวมาแล้วเป็นอย่างดี

(ขออนุญาติใช้เพื่อการศึกษานะค่ะ)

edit @ 2 Dec 2008 02:29:45 by Piglet

การวางแผนครอบครัว

posted on 02 Dec 2008 02:24 by siripa in com

 

 

 การวางแผนครอบครัว (Family planning)

 

 

 

   การที่บุคคลหรือคู่สมรสวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อมีบุตรในช่วงเวลาที่ต้องการ หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา เว้นช่วงเวลาการมีบุตรให้เหมาะสมกับอายุและสุขภาพของร่างกาย มีบุตรจำนวนพอเหมาะ ทั้งนี้เพื่อให้มารดาและบุตรที่เกิดมามีสุขภาพดี ได้รับการเลี้ยงดูอบรมให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอีกด้วย

 

edit @ 5 Dec 2008 23:34:46 by Piglet

 

 

ประโยชน์ของการวางแผนครอบรัว

 

 

 

 

ลดอัตราการเพิ่มของประชากรให้มีจำนวนเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ในระดับครอบครัวจะช่วยให้คู่สมรสที่เพิ่งแต่งงานได้มีช่วงเวลาสำหรับการใช้ชีวิตแต่งานอย่างมีความสุขก่อนมีบุตร

ช่วยให้คู่สมรสสามารถกำหนดระยะเวลาการมีบุตร ระยะห่างการมีบุตรและจำนวนบุตรที่ต้องการ

 การเว้นระยะห่างของการมีบุตร

การมีจำนวนบุตรตามที่ต้องการจะทำให้บุตรได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ

การวางแผนครอบครัวที่ดีช่วยป้องกันทำแท้งที่ผิดกฎหมาย

 

 

edit @ 2 Dec 2008 02:41:09 by Piglet

โฆษณาครอบครัวมีสุข

posted on 02 Dec 2008 01:20 by siripa in com

"ถ้ามีการวางแผนครอบครัวที่ดีอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นไม่ว่าจะไปที่ไหน ๆ ก็มีความสุขได้"

 

การคุมกำเนิด

posted on 02 Dec 2008 01:06 by siripa in com

          

 

การคุมกำเนิด (Contraception)