การทำหมันชาย

posted on 30 Nov 2008 23:24 by siripa in com

 การทำหมันชาย(Male sterilization, vasectomy)

        การทำหมันชาย เป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบถาวรสำหรับผู้ชาย ซึ่งไม่ต้องการมีบุตรอีก โดยการปิดกั้นท่อนำอสุจิ (vas deferens) ทำให้ตัวอสุจิที่สร้างในลูกอัณฑะ ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในน้ำอสุจิ (seminal ejaculated fluid) ซึ่งหลั่งออกมาได้ การทำหมันชายมีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันการตั้งครรภ์ โดยทั่วไปจะใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นที่มีประสิทธิภาพร่วมด้วยในช่วง 3 เดือนแรกหรือในการหลั่งน้ำอสุจิ 20 ครั้งแรกหลังการทำหมัน จะช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์ให้เหลือร้อยละ0.1 ความล้มเหลวในการทำหมันชาย อาจเกิดได้จากความผิดพลาดในการผ่าตัด การต่อกันใหม่เองของท่อน้ำอสุจิ (recanalization of vas deferens) หรือการมีท่ออสุจิ 2 ชุดแต่กำเนิด (Congenital duptication of vas deferens) ซึ่งพบได้ยากมาก

ข้อดีของการทำหมันชาย1. เป็นวิธีคุมกำเนิดแบบถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง2. ทำได้ง่าย รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายไม่สูง3. เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายชาย ไม่เป็นภาระแก่ฝ่ายหญิง4. ไม่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ บางครั้งอาจเพิ่มความสุขทางเพศ เพราะปราศจากความกังวลที่จะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น

5. ผู้รับบริการมีความสะดวก เพราะไม่ต้องมาคลินิกวางแผนครอบครัวบ่อย ๆ เพื่อรับยาหรืออุปกรณ์คุมกำเนิด ไม่มีการลืมใช้

ข้อเสียของการทำหมันชาย1. ต้องอาศัยการผ่าตัดเล็ก ซึ่งจะต้องทำอย่างถูกต้อง โดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมา2. อาจมีอาการข้างเคียงจากการผ่าตัด3. ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วย ในการหลั่งน้ำอสุจิ 20 ครั้งแรก หรือใน 3 เดือนแรกหลังการทำหมันชาย4. เป็นการคุมกำเนิดแบบถาวร การผ่าตัดต่อหมันทำได้ยาก ค่าใช้จ่ายสูงและไม่ประสบผลสำเร็จในทุกราย

5. ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งเชื้อ HIV ได้

วิธีการผ่าตัดทำหมันชาย

1. การผูกท่อนำอสุจิ เป็นวิธีที่ใช้มานานและแพร่หลายที่สุด ส่วนมากนิยมใช้ไหมละลายเช่น chromic catgut การตัดบางส่วนของท่อนำอสุจิ อาจจะทำหรือไม่ก็ได้ และมีการศึกษาพบว่าหากตัดส่วนของท่อนำอสุจิออกยาวกว่า 4 ซม. จะทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่ผลเสียคือทำให้การต่อหมันทำได้ยากขึ้น2. การจี้ไฟฟ้า ทำโดยใช้หัวจี้ไฟฟ้าแบบ needle electrode สอดเข้าไปในปลายท่อนำอสุจิเพื่อทำลายเยื่อบุภายในท่อ3. การใช้ clips อาจใช้ clips ที่ทำจากเงินหรือแทนทาลัม หนีบปลายท่อนำอสุจิซึ่งวิธีนี้ใช้กันน้อย4. การเปิดปลายท่ออสุจิ หรือ open – ended vasectomy เป็นการเปิดปลายท่ออสุจิด้านอัณฑะไว้หลังจากตัดท่อ วิธีนี้สามารถลดการเกิด congestive epididymitis หลังผ่าตัดและเพิ่มความสำเร็จหากทำการต่อหมัน อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีโอกาสเกิดความล้มเหลวของการทำหมันสูงกว่าการปิดปลายท่ออสุจิทั้งสองด้าน

5.การทำหมันชายแบบเจาะ (no – scalpel vasectomy)วิธีการทำหมันชายแบบเจาะ ได้พัฒนาขึ้นในประเทศจีน และแพร่หลายมาในประเทศไทยโดยอาศัยเครื่องมือเฉพาะ ได้แก่ ring forceps และ dissecting forceps ปลายแหลม วิธีการทำหมันชายแบบนี้ จะใช้เครื่องมือเจาะผิวหนังเข้าไปหาท่อนำอสุจิ รูแผลที่เจาะมีความกว้างเพียง 3 – 5มิลลิเมตร ข้อดีของวิธีนี้คือใช้เวลาสั้น ไม่ต้องเย็บแผล และพบภาวะแทรกซ้อนน้อย โดยเฉพาะการติดเชื้อและการเกิดเลือดคั่ง

ภาวะแทรกซ้อนจากการทำหมันชาย1. ถุงอัณฑะบวมและปวด แต่มักมีอาการไม่รุนแรง สามารถบรรเทาอาการโดยการประคบความเย็น การพยุงถุงอัณฑะ และให้ยาแก้ปวด2. เลือดออกและเลือดคั่ง อาจเกิดได้หากเย็บแผลได้ไม่ดีพอ นอกจากนี้หากเลือดออกในชั้นลึกลงไป อาจเกิดเป็นก้อนเลือดในถุงอัณฑะได้ หากเป็นมากต้องรับไว้ในโรงพยาบาล เพื่อผ่าเอาก้อนเลือดออกและผูกเส้นเลือด3. การติดเชื้อ ส่วนมากเป็นการติดเชื้อเล็กน้อยที่แผลผ่าตัด ส่วนการติดเชื้อรุนแรง พบได้น้อย ซึ่งรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะ4. ความล้มเหลวในการทำหมันชาย อาจเกิดจากผู้ทำการผ่าตัดไม่มีความชำนาญทำการผูกและตัดส่วนอื่น ที่ไม่ใช่ท่อนำอสุจิหรือเกิดจากการที่มีท่อนำอสุจิ 2 ท่อในด้านเดียวกัน ซึ่งพบได้ยากมาก โดยทั่วไป หากทำการผ่าตัดได้ถูกต้อง จะไม่สามารถพบตัวอสุจิในน้ำอสุจิ  หลังการหลั่งน้ำอสุจิ  10 – 15 ครั้ง บางรายอาจตรวจพบตัวอสุจิได้นานถึง 1 ปี กรณีที่พบตัวอสุจิที่แข็งแรงอยู่ ควรแนะนำให้ทำหมันชายซ้ำ5. sperm granuloma เกิดจากการรั่วของตัวอสุจิจากท่อนำอสุจิเข้าไปในเนื้อเยื่อรอบ ๆ ทำให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบกลายเป็นก้อน บางรายอาจมีอาการปวด การรักษาโดยการผ่าตัดก้อนเนื้อออก

6. spontaneous recanalization เกิดจากมีทางเชื่อมต่อระหว่างปลายท่อนำอสุจิที่ถูกตัดออกจากกัน ทำให้ตัวอสุจิสามารถเดินทางจากลูกอัณฑะ ไปยังท่อปัสสาวะได้ ซึ่งภาวะนี้อาจพบได้น้อย

การต่อหมันชาย

     การผ่าตัดเพื่อแก้การอุดตันของท่อนำอสุจิ เนื่องมากจากการทำหมันภายหลังการทำหมันเมื่อต้องการมีบุตรอีก ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุบุตรเสียชีวิต หรือมีภรรยาใหม่ เป็นต้น การต่อหมันชายให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับวิธีการทำหมัน ที่จะทำอันตรายต่อท่อนำอสุจิได้น้อยที่สุดวิธีการต่อหมันจะต้องประเมินผลการผ่าตัดที่ทำอยู่และผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ปัจจุบันได้แนะนำวิธี microsurgery technique ในการต่อหมันชาย พบโอกาสประสบความสำเร็จร้อยละ 70 – 79

Comment

Comment:

Tweet

เรเรพึ้เกพเหภถ

#38 By เดส (203.172.169.226) on 2010-09-08 12:24

Whatembarrassed

#37 By L (124.122.216.147) on 2010-08-29 12:43

comment3, òàòàðû çíàêîìñòâî ñàíêò ïåòåðáóðã, ñàéò çíàêîìñòâà íà ðóáëåâêå, ñóïåð ñàéò çíàêîìñòâà òàäæèêèñòàíà,

#36 By Tfvnawsj (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:19

comment2, ðóññêèå äåâóøêè èíòèì, äåâóøêè ãîðîäà ñûêòûâêàð çíàêîìñòâà, êðàñîòêà ñ èíòèì ïèðñèíãîì,

#35 By Qhqvisbl (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:34

comment5, èíòèì çíàêîìñòâî äëÿ ïàð, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç âîëãîãðàäà, çàâåñòè çíàêîìñòâî,

#34 By Edkszuuw (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:23

comment1, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ìîáèëüíûé ñàéò çíàêîìñòâ, ñàéò çíàêîìñòâà èç ñàóäîâñêîé àðàâèè, ñàíêò ïåòåðáóðã â ñøà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíîé îò 30 ëåò,

#33 By