การทำหมันชาย

posted on 30 Nov 2008 23:24 by siripa in com

 การทำหมันชาย(Male sterilization, vasectomy)

        การทำหมันชาย เป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบถาวรสำหรับผู้ชาย ซึ่งไม่ต้องการมีบุตรอีก โดยการปิดกั้นท่อนำอสุจิ (vas deferens) ทำให้ตัวอสุจิที่สร้างในลูกอัณฑะ ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในน้ำอสุจิ (seminal ejaculated fluid) ซึ่งหลั่งออกมาได้ การทำหมันชายมีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันการตั้งครรภ์ โดยทั่วไปจะใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นที่มีประสิทธิภาพร่วมด้วยในช่วง 3 เดือนแรกหรือในการหลั่งน้ำอสุจิ 20 ครั้งแรกหลังการทำหมัน จะช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์ให้เหลือร้อยละ0.1 ความล้มเหลวในการทำหมันชาย อาจเกิดได้จากความผิดพลาดในการผ่าตัด การต่อกันใหม่เองของท่อน้ำอสุจิ (recanalization of vas deferens) หรือการมีท่ออสุจิ 2 ชุดแต่กำเนิด (Congenital duptication of vas deferens) ซึ่งพบได้ยากมาก

ข้อดีของการทำหมันชาย1. เป็นวิธีคุมกำเนิดแบบถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง2. ทำได้ง่าย รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายไม่สูง3. เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายชาย ไม่เป็นภาระแก่ฝ่ายหญิง4. ไม่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ บางครั้งอาจเพิ่มความสุขทางเพศ เพราะปราศจากความกังวลที่จะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น

5. ผู้รับบริการมีความสะดวก เพราะไม่ต้องมาคลินิกวางแผนครอบครัวบ่อย ๆ เพื่อรับยาหรืออุปกรณ์คุมกำเนิด ไม่มีการลืมใช้

ข้อเสียของการทำหมันชาย1. ต้องอาศัยการผ่าตัดเล็ก ซึ่งจะต้องทำอย่างถูกต้อง โดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมา2. อาจมีอาการข้างเคียงจากการผ่าตัด3. ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วย ในการหลั่งน้ำอสุจิ 20 ครั้งแรก หรือใน 3 เดือนแรกหลังการทำหมันชาย4. เป็นการคุมกำเนิดแบบถาวร การผ่าตัดต่อหมันทำได้ยาก ค่าใช้จ่ายสูงและไม่ประสบผลสำเร็จในทุกราย

5. ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งเชื้อ HIV ได้

วิธีการผ่าตัดทำหมันชาย

1. การผูกท่อนำอสุจิ เป็นวิธีที่ใช้มานานและแพร่หลายที่สุด ส่วนมากนิยมใช้ไหมละลายเช่น chromic catgut การตัดบางส่วนของท่อนำอสุจิ อาจจะทำหรือไม่ก็ได้ และมีการศึกษาพบว่าหากตัดส่วนของท่อนำอสุจิออกยาวกว่า 4 ซม. จะทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่ผลเสียคือทำให้การต่อหมันทำได้ยากขึ้น2. การจี้ไฟฟ้า ทำโดยใช้หัวจี้ไฟฟ้าแบบ needle electrode สอดเข้าไปในปลายท่อนำอสุจิเพื่อทำลายเยื่อบุภายในท่อ3. การใช้ clips อาจใช้ clips ที่ทำจากเงินหรือแทนทาลัม หนีบปลายท่อนำอสุจิซึ่งวิธีนี้ใช้กันน้อย4. การเปิดปลายท่ออสุจิ หรือ open – ended vasectomy เป็นการเปิดปลายท่ออสุจิด้านอัณฑะไว้หลังจากตัดท่อ วิธีนี้สามารถลดการเกิด congestive epididymitis หลังผ่าตัดและเพิ่มความสำเร็จหากทำการต่อหมัน อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีโอกาสเกิดความล้มเหลวของการทำหมันสูงกว่าการปิดปลายท่ออสุจิทั้งสองด้าน

5.การทำหมันชายแบบเจาะ (no – scalpel vasectomy)วิธีการทำหมันชายแบบเจาะ ได้พัฒนาขึ้นในประเทศจีน และแพร่หลายมาในประเทศไทยโดยอาศัยเครื่องมือเฉพาะ ได้แก่ ring forceps และ dissecting forceps ปลายแหลม วิธีการทำหมันชายแบบนี้ จะใช้เครื่องมือเจาะผิวหนังเข้าไปหาท่อนำอสุจิ รูแผลที่เจาะมีความกว้างเพียง 3 – 5มิลลิเมตร ข้อดีของวิธีนี้คือใช้เวลาสั้น ไม่ต้องเย็บแผล และพบภาวะแทรกซ้อนน้อย โดยเฉพาะการติดเชื้อและการเกิดเลือดคั่ง

ภาวะแทรกซ้อนจากการทำหมันชาย1. ถุงอัณฑะบวมและปวด แต่มักมีอาการไม่รุนแรง สามารถบรรเทาอาการโดยการประคบความเย็น การพยุงถุงอัณฑะ และให้ยาแก้ปวด2. เลือดออกและเลือดคั่ง อาจเกิดได้หากเย็บแผลได้ไม่ดีพอ นอกจากนี้หากเลือดออกในชั้นลึกลงไป อาจเกิดเป็นก้อนเลือดในถุงอัณฑะได้ หากเป็นมากต้องรับไว้ในโรงพยาบาล เพื่อผ่าเอาก้อนเลือดออกและผูกเส้นเลือด3. การติดเชื้อ ส่วนมากเป็นการติดเชื้อเล็กน้อยที่แผลผ่าตัด ส่วนการติดเชื้อรุนแรง พบได้น้อย ซึ่งรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะ4. ความล้มเหลวในการทำหมันชาย อาจเกิดจากผู้ทำการผ่าตัดไม่มีความชำนาญทำการผูกและตัดส่วนอื่น ที่ไม่ใช่ท่อนำอสุจิหรือเกิดจากการที่มีท่อนำอสุจิ 2 ท่อในด้านเดียวกัน ซึ่งพบได้ยากมาก โดยทั่วไป หากทำการผ่าตัดได้ถูกต้อง จะไม่สามารถพบตัวอสุจิในน้ำอสุจิ  หลังการหลั่งน้ำอสุจิ  10 – 15 ครั้ง บางรายอาจตรวจพบตัวอสุจิได้นานถึง 1 ปี กรณีที่พบตัวอสุจิที่แข็งแรงอยู่ ควรแนะนำให้ทำหมันชายซ้ำ5. sperm granuloma เกิดจากการรั่วของตัวอสุจิจากท่อนำอสุจิเข้าไปในเนื้อเยื่อรอบ ๆ ทำให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบกลายเป็นก้อน บางรายอาจมีอาการปวด การรักษาโดยการผ่าตัดก้อนเนื้อออก

6. spontaneous recanalization เกิดจากมีทางเชื่อมต่อระหว่างปลายท่อนำอสุจิที่ถูกตัดออกจากกัน ทำให้ตัวอสุจิสามารถเดินทางจากลูกอัณฑะ ไปยังท่อปัสสาวะได้ ซึ่งภาวะนี้อาจพบได้น้อย

การต่อหมันชาย

     การผ่าตัดเพื่อแก้การอุดตันของท่อนำอสุจิ เนื่องมากจากการทำหมันภายหลังการทำหมันเมื่อต้องการมีบุตรอีก ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุบุตรเสียชีวิต หรือมีภรรยาใหม่ เป็นต้น การต่อหมันชายให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับวิธีการทำหมัน ที่จะทำอันตรายต่อท่อนำอสุจิได้น้อยที่สุดวิธีการต่อหมันจะต้องประเมินผลการผ่าตัดที่ทำอยู่และผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ปัจจุบันได้แนะนำวิธี microsurgery technique ในการต่อหมันชาย พบโอกาสประสบความสำเร็จร้อยละ 70 – 79

Comment

Comment:

Tweet

เรเรพึ้เกพเหภถ

#38 By เดส (203.172.169.226) on 2010-09-08 12:24

Whatembarrassed

#37 By L (124.122.216.147) on 2010-08-29 12:43

comment3, òàòàðû çíàêîìñòâî ñàíêò ïåòåðáóðã, ñàéò çíàêîìñòâà íà ðóáëåâêå, ñóïåð ñàéò çíàêîìñòâà òàäæèêèñòàíà,

#36 By Tfvnawsj (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:19

comment2, ðóññêèå äåâóøêè èíòèì, äåâóøêè ãîðîäà ñûêòûâêàð çíàêîìñòâà, êðàñîòêà ñ èíòèì ïèðñèíãîì,

#35 By Qhqvisbl (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:34

comment5, èíòèì çíàêîìñòâî äëÿ ïàð, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç âîëãîãðàäà, çàâåñòè çíàêîìñòâî,

#34 By Edkszuuw (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:23

comment1, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ìîáèëüíûé ñàéò çíàêîìñòâ, ñàéò çíàêîìñòâà èç ñàóäîâñêîé àðàâèè, ñàíêò ïåòåðáóðã â ñøà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíîé îò 30 ëåò,

#33 By Ihvepkia (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:12

comment5, èâàíîâî çíàêîìñòâà ÿíà, ñàìûå ïîñåùàåìûå ñàéòû àðìåíèè çíàêîìñòâà, ñëóæáà çíàêîìñòâà â òàëäûêîðãàíå, çíàêîìñòâà â åêàòåðèíáóðãå uralove,

#32 By Hddxaabg (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:59

comment1, âñå çíàêîìñòâà â áåëãîðîäå, çíàêîìñòâà ñ ñåêñè òåëêàìè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ãîðîäå êàíñê, âîëîãäà çíàêîìñòâà. ðåàëüíûé ñåêñ,

#31 By Jbcluewq (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:48

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áåëîçåðñê, âëàäèâîñòîê çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî â ìèíñêå,

#30 By Idixitfx (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:37

comment6, òþìåíñêàÿ îáë ñåêñ-çíàêîìñòâà, òþìåíü ïðîñòèòóòêè èíòèì, çíàêîìñòâà ñàðàíñê, òîëñòóøêè ïûøêè çíàêîìñòâî,

#29 By Arbexiqk (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:25

comment3, ñåêêñ çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ïåòðîïàâëîâñêå êàçàõñòàí, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â àðõàíãåëüñêå,

#28 By Btkpaqzl (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:14

comment5, ñâèíãåðû õàðüêîâ îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà, ñåìåéíàÿ ïàðà îêàæåò èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâà ã ýëåêòðîñòàëü,

#27 By Gxrglehf (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:03

comment5, îáùåíèå è çíàêîìñòâà íà ìîáèëüíîì, çíàêîìñòâî îáùåíèå áàøêèðû çà ãðàíèöåé, çíàêîìñòâà áàøêèðèÿ ñàëàâàò, ïîæèëàÿ æåíùèíà õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ,

#26 By Uawjnwhv (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:40

comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ýñòîíèè, çíàêîìñòâà ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü ðåæ, çíàêîìñòâà â òâåðè íàéä, çíàêîìñòâà ãîðîä òâåðü,

#25 By Liwcaidy (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:18

comment3, çíàêîìñòâà ïî áûõîâó, çíàêîìñòâà ã. óõòà, ñàéòû âîæåãè çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà.ã.ìåãèîí,

#24 By Onlzukte (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:06

comment5, èùó äåâñòâåííèêà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ ÷åëÿáèíñêèìè ìåòàëèñòàìè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëþáîâíèöåé â ìîñêâå, ñàìàðñêèå çíàêîìñòâà èíòèìà,

#23 By Yixnptfq (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:54

comment1, çíàêîìñòâà â ÷åðíîìîðñêîì, çíàêîìñòâà â äàðã êîõ, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà àëìàòû,

#22 By Hkafwofy (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:32

comment3, çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëàìè ïèòåð, èíòèì çíàêîìñòâà âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àíãëè÷àíàìè äëÿ îáùåíèÿ,

#21 By Citbszce (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:20

comment4, çíàêîìñòâà â êèðîâñêîé îáë, ðîññèÿ ïàðû æ çíàêîìñòâà, æåíùèíà ñïîíñîðîì çíàêîìñòâà,

#20 By Mjyipdor (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:58

comment2, çíàêîìñòâà â âåëüñêå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ðÿçàíü, ñåêñ âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà,

#19 By Bntzzqex (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:24

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà ãóðó, íàéòè çíàêîìñòâà â ñåðáèè, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì ó êîòîðîãî ãèïåðãèäðîç,

#18 By Feldnizv (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:12

comment1, êàçàõñòàí ëîíäîí äåâóøêè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ÷óðàï÷à, çíàêîìñòâà àíäðåàïîëü- òâåðü ëîâå, çíàêîìñòâà ãîðîä àëìàòû,

#17 By Axyrnnis (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:01

comment1, çíàêîìñòâî ïî àêñó, èíòèì çíàêîìñòâà â îêòÿáðüñêèé, çíàêîìñòâà â áóðàåâî,

#16 By Agqlxqgw (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:38

comment2, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àçåðáàéäæàíöåì æèâóùèì â ãåðìàíèè, íåòðàäèöèîííûå çíàêîìñòâà â äîíåöêå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïîëÿðíûé, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà íà ìàéëå îíëàéí,

#15 By Vxwxhamt (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:16

comment4, çíàêîìñòâà â èòåðíåòè, âçðîñëûå çíàêîìñòâà ìàãíèòîãîðñê, èíòèì çíàêîìñòâà âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü,

#14 By Icntbmfr (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:54

comment3, ã êóðñê çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà âîëîñàòûå æåíñêèå íîãè, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ èíòèìà óêðàèíà,

#13 By Ipostfvu (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:42

comment4, ñàìàðñêàÿ îáëàñòü ã.ïîõâèñòíåâî çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êðîïîòêèí, çíàêîìñòâà èíòèì â æåëåçíîäîðîæíîì, çíàêîìñòâî àðãàÿø,

#12 By Qacltupj (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:19

comment5, çíàêîìñòâà ñâèíãåðîâ íîâîñèáèðñêà, çíàêîìñòâà â ñåíåãàëå, çíàêîìñòâî ñ ïàðíåì â àëåêñàíäðîâ, çíàêîìñòâî áåëãîðîäå,

#11 By Tohtqopv (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:57

comment2, çíàêîìñòâà â ã ìèðíîì, àíàíèìíûå çíàêîìñòâà ãååâ â àëìàòû, çíàêîìñòâà ëþáîâü ru ñàéò çíàêîìñòâ,

#10 By Iqosftae (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:34

comment1, çíàêîìñòâî ðåóòîâ, çíàêîìñòâà äåâóøêè óêðàèíû, ñåêñ çíàêîìñòâà í íîâãîðîäå, õõõ çíàêîìñòâà ëîõìàòûå âàãèíû,

#9 By Hobbgucy (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:12

comment5, çíàêîìñòâî â àýðîïîðòó, çíàêîìñòâî äåâóøêè ÷åëÿáèíñê, çíàêîìñòâà ñàéò ãîðîä îìñê,

#8 By Ooqgzhjf (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:49

comment1, ñýêñ çíàêîìñòâà â í íîâãîðîäå, çíàêîìñòâî ëåçáè ðÿçàíü, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ìàãíèòîãîðñêå,

#7 By Ntxhehrf (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:27

comment4, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé èç êàâàëåðîâî, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â êèåâå, àõòóáèíñê äåâóøêè çíàêîìñòâà,

#6 By Wpnermls (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:04

comment6, çíàêîìñòâà ïî ÿðîëàâëþ, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â áàëàêîâî, êóðãàí èíòèì óñëóãè,

#5 By Aedezket (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:42

comment3, çíàêîìñòâà â íîâãîðîäå, èíòèìíîå çíàêîìñòâà ïî ñìñ, çíàêîìñòâî ñ òðàíóàëàìè, çíàêîìñòâà êîìñîìîëüñê íà àìóðå,

#4 By Nbaibldn (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:57

comment5, çíàêîìñòâà ñòàâðîïîëü mamba, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â íîâîñèáèðñêå, çíàêîìñòâà ãîðîä áîðîâè÷è,

#3 By Idgxynvv (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:34

comment3, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíêàìè, âçðîñëûå çíàêîìñòâà èðêóòñê, ñåêñ çíàêîìñòâà áåç îáÿçàòåëüñòâ, èíòèìíûå çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã,

#2 By Ewdkjzhl (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:12

jUssdt <a href="http://mjdqlyznojut.com/">mjdqlyznojut</a>, [url=http://cbmqqhtvgsma.com/]cbmqqhtvgsma[/url], [link=http://alozwejgcpag.com/]alozwejgcpag[/link], http://uzekqpzixawx.com/

#1 By fgowlilp (93.174.93.154) on 2010-07-09 03:44