การคุมกำเนิดแบบถาวร

posted on 30 Nov 2008 23:58 by siripa in com

การคุมกำเนิดแบบถาวร (Permanent contraception)

        เป็นการคุมกำเนิดซึ่งไม่สามารถมีบุตรได้อีก ซึ่งได้แก่ การทำหมัน (Sterilization) การคุมกำเนิดแบบถาวรเหมาะสมสำหรับครอบครัวที่มีบุตรเพียงพอ และยังสามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว รวมทั้งช่วยลดอัตราการเพิ่มของประชาชน

การทำหมัน (Sterilization)  

        กรรมวิธีการคุมกำเนิดอย่างถาวรให้แก่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยการผ่าตัด ซึ่งสามารถทำได้ทั้งสองฝ่าย ได้แก่ การทำหมันชาย จะทำการผูกและตัดท่อนำอสุจิ ส่วนการทำหมันหญิง จะทำการผูกและตัดหลอดมดลูกหรือทำให้หลอดมดลูกตีบตันทำให้เกิดการเป็นหมัน ไม่สามารถตั้งครรภ์หรือมีบุตรได้อีกต่อไป

คุณลักษณะของผู้รับบริการทำหมัน1. คู่สมรสที่มีบุตรเพียงพอแล้ว2. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไตโรคเรื้อรังอื่น ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต เนื่องจากการผ่าตัด3. ไม่จำกัดอายุถ้ามีบุตรเพียงพอแล้ว4. ได้รับคำแนะนำก่อนการตัดสินใจทำหมัน คือ4.1 การทำหมันเป็นวิธีการคุมกำเนิดถาวร การแก้หมันไม่ใช่สิ่งที่อาจทำได้ รวมทั้งชี้แจงวิธีการคุมกำเนิดแบบอื่น ด้วย ผู้รับบริการทำหมันต้องมีความสมัครใจและยอมรับแล้วเท่านั้น

4.2 ต้องมีคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สามีภรรยา ผู้แนะนำควรอธิบายเพื่อแก้ไขข้อข้องใจ แก้ข่าวลือ ขจัดความกลัวให้ความสนับสนุนด้านกำลังใจ เมื่อผู้รับบริการได้ตัดสินใจไปแล้ว

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (125.24.249.76) on 2010-09-27 18:11

#1 By (125.26.69.148) on 2010-09-25 13:05